Persondata

Aars Avis & Centraltrykkeriets’ persondatafortegnelse om kunden/trykfiler.

 

 

 

Dataansvarlig

Virksomhedens navn, cvr-nr. og kontaktoplysninger

 

Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Himmerlandsgade 150

9600 Aars

CVR- nr.: 14 04 21 48

Hjemmeside: www.aarsavis.dk

E-mail: aarsavis(at)aarsavis.dk

Telefonnummer: 98 62 17 11

Formål(-ene)

Behandlingens eller behandlingernes formål

Trykopgaver for kunder

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne

Kategori af registrerede personer

 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a) Kunder

b) Ansatte hos kunder

c) Abonnenter

d) Personer der fremgår af tryksagerne

 

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer

 

Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling.

 

Identifikationsoplysninger

X

Navne, mailadresser, portrætfotos, telefonnumre og privatadresser

X

Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysninger

 

Personoplysninger i form af dokumenter og skrivelser modtaget fra kunder slettes senest 5 år efter, at oplysningen er modtaget, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 

Behandling af personoplysninger modtaget fra kunder sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning

 

Fysisk materiale opbevares aflåst