Medarbejdere på Aars Avis

Benthe Sinding, økonomichef 96984225
Kirsten Christensen, bogholder 96984233
Rikke Jørgensen, kontorassistent 96984232
Michael Mølby, annoncekonsulent 96984228
Ture Damtoft, journalist 96984234
Torsten Hansen, journalist 96984223
Steen Brorsen, produktionsleder 96984220
Tina Nøhr, grafiker 96984229
Louise Christensen, grafiker 96984224
Sanne Kvist, grafiker 96984235
Peter Pedersen, grafiker
Karsten Jensen, trykker
Thorkil Christensen, redaktør og indehaver