SENESTE NYT

søndag 24. juni 2018

Et røgsignal fra fortiden (24.06.18)

Kopi af en 2000 år gammel ovn fungerede lidt anderledes end ventet

fredag 22. juni 2018

VHG – en rugekasse (22.06.18)

Strandskadepar yngler på taget

fredag 22. juni 2018

Rundkørsel kan gøre farligt kryds i Aars sikkert (22.06.18)

AARS: Der er et par måneder til budgetforhandlingerne i kommunen begynder. Om der bliver afsat midler til trafiksikring er derfor endnu et åbent spørgsmål. Som skrevet i Aars Avis har Teknik- & Miljøudvalget indstillet, at...

torsdag 21. juni 2018

Borgerinddragelse kan foregå på flere måder (21.06.18)

Politikerne kan afgive indflydelse eller styre processen

torsdag 21. juni 2018

Flot opbakning til byfesten i Nørager (21.06.18)

NØRAGER: Byfesten forløb stille og roligt i Nørager, og kun til festen om lørdagen kunne arrangørerne have ønsket sig lidt bedre opbakning.- Vi startede med banko-spil om onsdagen, hvor der var omkring 200 gæster, og den flotte...

onsdag 01. november 2017

Aars Borgerforening blev ramt af turbolens

Af: Thorkil Christensen

Men bestyrelsen arbejder med flere kreative initiativer

Jørgen Stenum: Borgerforeningen har bestemt sin berettigelse.

AARS: Aars Borgerforenings bestyrelse har i det seneste år været inde i en turbolent periode, men det rokker ikke ved, at der arbejdes med opgaverne, og at der er flere kreative initiativer på bedding.

Det oplyste formanden, advokokat Jørgen Stenum, Aars, i sin beretning ved borgerforeningens generalforsamling på Kimbrerkroen. Her var medlemmerne traditionen tro samlet til gule ærter inden selve generalforsamlingen og et indlæg om byen i rekreativ forandring ved lederen af Park & Natur i Vesthimmerlands Kommune, Carsten Agesen.

Jørgen Stenum indledte med at omtale de seneste ændringer i bestyrelsen. Nikolaj Holm fik nye udfordringer som direktør i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvorfor han måtte melde fra til bestyrelsesarbejdet i Aars Borgerforening. Desuden har kassereren, Charlotte Gotlieb, Aars, af personlige grunde ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Disse to udmeldinger har givet lidt turbulens i bestyrelsesarbejdet, idet arbejdsopgaver måtte overtages af andre og omrokeres, ligesom løse ender skulle samles op. Desuden havde Jørgen Odgaard allerede forrige år meddelt at han ønskede at udtræde af bestyrelsen fordi arbejdet er svært foreneligt med hans egen virksomhed.

Men Jørgen Stenum slog fast, at arbejdet i bestyrelsen har været alsidigt og spændende, og at der som tidligere har været mange kreative forslag fremme på møderne.

- I forrige foreningsår besluttede vi at gennemføre en række arrangementer under temaet "Kend din by". Denne linje fortsatte i det netop afsluttede foreningsår med tre arrangementer for medlemmerne, sagde Jørgen Stenum.

I december var der et besøg på Vesthimmerlands Museum, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå med i magasinerne og se nogle af de effekter som ikke er udstillet. Museumsdirektør Broder Berg fortalte anekdoter om tingene og bagefter var der, i anledning af julen, arrangeret smagning på forskellige juleøl ved Mogens Kristensen, der er indehaver af øl- og vinforretningen Skjold Burne i Aars.

I marts drejede et medlemsmøde sig om "selvkørende teknologier i moderne landbrugsmaskiner". Mødet blev holdt på Erhvervsskolerne i Aars og skulle ses i sammenhæng med den omtale der har været af selvkørende biler i Vesthimmerland. Med direktør Ulf Givskov Bender i front fik deltagerne god indsigt i, hvad der sker på området og kunne høre om hvordan uddannelsen af landbrugs- og entreprenørmaskine- mekanikere har udviklet sig i takt med automatiseringen. Ulf Givskov Bender og et par af lærerne viste rundt i Erhvervsskolernes værksteder.

Det tredje arrangement blev holdt i august som en rundvisning på Aars Rensningsanlæg. Driftsleder Jens Jørgen Plougmann forklarede om teknikker og udfordringer. Arrangementet var måske en af de sidste muligheder for at se hvor spildevandet fra Aars havner og hvordan det bliver behandlet, idet der er politiske overvejelser om at sende byens spildevand til Mariager Fjord Kommunes rensningsanlæg.

- Men Aars Borgerforening har også arbejdet med skovplantning efter en invitation fra Naturstyrelsen i anledning af tilplantning af et stort areal som Aars Vand har erhvervet for at sikre rent drikkevand til byen. Der er bl. a. på borgerforeningens initiativ reserveret plads til et område med vilde urter som der senere kan være fri adgang til at plukke, og der bliver plantet en række forskellige frugt- og bærbuske så der vil være mulighed for at plukke bær og frugter når skoven vokser til. Denne nye afdeling af Aars Skov blev indviet på Vandets Dag 22. marts, og alle elever i femte klasse i Aars var inviteret til at plante de første træer.

I det forløbne år har borgerforeningen, dog primært Jørgen Kristensen, arbejdet med planer for overdækning af Kimbrertorvet.

- Der har fra mange sider været stor interesse for en sådan overdækning der kan rumme mange aktiviteter som bl. a. underholdning, musik, ophold, start og mål for cykelløb, Kimbrerløb og torvedage. Der er udarbejdet tegninger til et forslag om, hvordan en overbygning kan se ud og der vil i det kommende år blive arbejdet videre med forslaget, oplyste Jørgen Stenum.

Der arbejdes også med planer om at genindføre en Sct. Hans-tradition med bål i Aars, og borgerforeningen har givet tilsagn om økonomisk støtte til arbejdet i "Aars i Fokus". Betingelsen er dog, at borgerforeningen tager stilling til hvert enkelt tiltag der gøres i "Aars i Fokus". Desuden arbejdes med  markedsføring af byen.

- Borgerforeningen har været involveret i forskellige projekter ud over de arrangementer som foreningen selv har stået for. Det er projekter som ikke giver den store reklameværdi for borgerforeningen, men som efter bestyrelsens opfattelse er en vigtig og spændnende del af foreningens virke, og som vi ved at samarbejdspartnerne sætter pris på. Derfor kan vi også konstatere, at Aars Borgerforening fortsat har sin berettigelse, sluttede Jørgen Stenum.

I kassererens fravær blev regnskabet gennemgået af bestyrelsens sekretær, Thorkil Christensen. Der var kontingentindtægter og deltagergebyrer på 14.200 kr., renter, kursregulering og udbytter på 5.136 kr.. Efter omkostninger på 25.097 kr. blev der et underskud på 5.760 kr. Med værdien af aktier i bl. a. Nordjysk Agrocenter A/S har foreningen en egenkapital på 707.069 kr. 

Aars Borgerforening har 132 medlemmer og kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. pr. år pr. par.

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kristensen og Helle Justesen Jensen. Jørgen Odgaard ønskede at udtræde og i stedet valgtes Kirsten Haugaard Christensen.


søndag 24. juni 2018

Et røgsignal fra fortiden

Kopi af en 2000 år gammel ovn fungerede lidt anderledes end ventet

fredag 22. juni 2018

VHG – en rugekasse

Strandskadepar yngler på taget

fredag 22. juni 2018

Rundkørsel kan gøre farligt kryds i Aars sikkert

AARS: Der er et par måneder til budgetforhandlingerne i kommunen begynder. Om der bliver afsat midler til trafiksikring er derfor endnu et åbent spørgsmål. Som skrevet i Aars Avis har Teknik- & Miljøudvalget indstillet, at...

torsdag 21. juni 2018

Borgerinddragelse kan foregå på flere måder

Politikerne kan afgive indflydelse eller styre processen

torsdag 21. juni 2018

Flot opbakning til byfesten i Nørager

NØRAGER: Byfesten forløb stille og roligt i Nørager, og kun til festen om lørdagen kunne arrangørerne have ønsket sig lidt bedre opbakning.- Vi startede med banko-spil om onsdagen, hvor der var omkring 200 gæster, og den flotte...

onsdag 20. juni 2018

Erhvervskontoret i Aars er reddet af politisk forlig

Erhverv Væksthimmerland kan dog fortsat blive ramt

onsdag 20. juni 2018

1000 dyretransporter er politianmeldt

Fødevarestyrelsen undlod gennem flere år at skride ind over for vognmænd, der ikke levede op til reglerne for transport af dyr

onsdag 20. juni 2018

Sankt Hans for børn og voksne i Aars Lystanlæg

Børnehavebørn fremstiller 93 hekse som kan ses i lystanlægget

søndag 17. juni 2018

Fra lægehus til sognets hus

Menighedsrådet har købt lægehuset på Kirkeplads

lørdag 16. juni 2018

Fugleskydning i skoven i Nørager

NØRAGER: Der har lige været Fuglekongeoptog til byfesten i Nørager, og resten af eftermiddagen er der fugleskydning i skoven. 
Ikke af dem der kvidrer, det er istedet en stor fugl i træ, som de omkring 40 deltagere skal...

lørdag 16. juni 2018

Natåbent i Aars blev et tilløbsstykke for hele regionen

AARS: Der var fyldt af mennesker i Aars hele natten til natåbent med vanvittige timetilbud. I nogle butikker kunne man næsten ikke komme til, og det, som skulle være en éngangsforestilling, bliver måske alligevel...

lørdag 16. juni 2018

Boldt på gavlen og Nørgaard vil være med til indvielsen

AARS: Tjener Boldt kommer på gavlen ved Kimbrertorvet, og Lise Nørgaard, der fyldte 101 år i torsdags, kommer til ferniseringen.
Det afslørede formanden for handelsstandsforeningen Mogens Kristensen lørdag formiddag.
- Det hele...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig linjeføring af en ny midtjysk motorvej

fredag 15. juni 2018

Kommunen har høje mål for lokal borgerinddragelse

Teknikudvalget har planer om Danmarks bedste borgerinddragelse

torsdag 14. juni 2018

Tomme tanke på Vesthimmerlands Flyveplads

AARS: Natten til onsdag blev der igen begået indbrud i en hangar på Vesthimmerlands Flyveplads.
Sidste gang slap tyvene afsted med en hel svæveflyver og andet udstyr. Denne gang er det 220 liter benzin, som til sidste dråbe er...

torsdag 14. juni 2018

Tjener Boldt hænger i bremsen i Aars

AARS: Skuespilleren Per Pallesen er en af de mest kendte personligheder i Aars. Han har fået sin egen plads, og nu er der også ønsker om at få lavet et gavlmaleri på en meget fremtrædende placering i Aars.Det er dog ikke planen,...

onsdag 13. juni 2018

Døgnåbne butikker i Aars

Butikkerne i Aars ”udfordrer” igen nettet

onsdag 13. juni 2018

Hvepseangreb endte med ild i terrasse

AARS: En 32-årig mand på Peder Stubs Vej i Aars kom alt andet end heldigt ud af et opgør med hvepse.
Ifølge Nordjyllands Politi ville manden fjerne et hvepsebo. Men det var de små beboere ikke tilfredse med. De angreb manden....

onsdag 13. juni 2018

Forslag fra Aars om ny lægehelikopterplacering

Himmerlændinge ønsker foretræde i Folketinget

onsdag 13. juni 2018

Ny turistforening i Aars ønsker bureau genåbnet

Søger kommunen om bureau og om opbakning til økonomi

onsdag 13. juni 2018

Astralis funkler igen med sejr i London

ESPORT: De fem danske spillere i Astralis går fra sejr til sejr for tiden. Holdet har ligget på førstepladsen i CS:GO ranglisterne i nogle måneder og i søndags blev det til endnu en stor sejr og en cementering af førstepladsen,...

søndag 10. juni 2018

To storstensgrave bevares og fremvises i Aars

AARS: Arkæologerne på Vesthimmerlands Museum i Aars finder ofte spændende fund fra oldtiden. Men standard er, at så snart fundet er undersøgt, så bliver det fjernet og noget nyt bygges ovenpå.Men få gange lykkes det at få...

lørdag 09. juni 2018

En stafet for alle der kender til kræft

AARS: Det er sjovt og hyggeligt men i skyggen af alvoren, når der i dag og frem til klokken 11 i morgen formiddage holdes Stafet for Livet i anlægget i Aars.
Med 750 tilmeldte på 31 hold er staffetten allerede en succes i Aars,...

fredag 08. juni 2018

Det summer af liv på 4-H Gården i Aars

Nødråb hørt: Flere børn og en hestepasser er på vej

torsdag 07. juni 2018

Ny sportshal indviet med lidt overraskende gimmick

Erhvervsskolerne vil stille overskydende haltid til rådighed for andre

onsdag 06. juni 2018

Sankt Hans bålene er truet af tørke

Af Ture DamtoftVi elsker vort land men ikke tørke. Det solrige vejr og manglen på regn har betydet afbrændingsforbud i 13 kommuner. Hidtil er Vesthimmerlands Kommune gået fri, men det kan snart ændre sig.- Skt. Hans komme til at...

onsdag 06. juni 2018

Flippercup i det kølige vand i Aars svømmehal og friluftsbad

SVØMNING: Aars Svømmeklub har på årets hidtil varmeste dag holdt den traditionsrige Flipper Cup for yngre svømmere. Når solskinnet bliver for varmt, er det godt at kunne hoppe i vandet, og 33 veloplagte svømmere startede...

onsdag 06. juni 2018

Nu sælges det grimme juletræ

AARS: - Nu er vi endelig blevet enige om, hvordan folk skal kunne mindes Danmarks Grimmeste Juletræ, siger Jørgen Sørensen, Aars Handelsstandsforening.Allerede op til jul blev det besluttet, at folk skulle have mulighed for at...

fredag 01. juni 2018

500 portioner gratis mad blev revet væk i Aars

Fars Dags by night i Aars blev en stor succes

fredag 01. juni 2018

Gammel mælkevogn til "Stafet for Livet" i Aars

Mange forberedelser inden arrangementet 9. og 10. juni

onsdag 30. maj 2018

Sidste skoledag under opsyn

AARS: Op mod 150 skoleelever fra 9. og 10. klassetrin fejrer sidste skoledag ved Skøjtesøen i Aars.
Der var fuld gang i musikken allerede ved 12 tiden, da Aars Avis var forbi.
Der var også fuld gang i øllene, og spurgt om hvad...

onsdag 30. maj 2018

Brand i Himmerlandsgade i Aars

AARS: Et øjebliks uopmærksomhed under madlavning sent tirsdag aften var nok til, at der gik ild i en frituregryde.
Ilden bredte sig til emhætten og videre i bygningen. Lejligheden blev både røgskadet og vandskadet, og andre dele...

onsdag 30. maj 2018

Vesthimmerlands historie er på vej til digitalisering

72 lokale punkter er markeret på dinturguide.dk

onsdag 30. maj 2018

Efter flere uheld: Nu afsættes penge til trafiksikring i Aars

Teknik- og Miljøudvalget foreslår budget på fire millioner kroner til 2019

onsdag 30. maj 2018

25 lokale butikker indfører prismatch fra i morgen

Butikkerne i Aars går til kamp mod nethandlen

onsdag 30. maj 2018

Lille Madsens Hus er blæst på plads i Aars Vest

Alle var tilfredse ved indvielsen af den nye børnehave i Aars

søndag 27. maj 2018

Haubro Tigers skal møde DM-vinderne i Haubro

Det bliver en fest - selv om chancen for sejr er næsten nul

tirsdag 01. maj 2018

Stort fremmøde til arbejdernes kampdag i Aars

AARS: Overenskomster og solidaritet var de to vigtigste emner, da 1. maj blev markeret i Aars.
LO formand i Vesthimmerland, Mikael Toft fra Gislum, bød velkommen til de mange fremmødte, der blev budt på øl og sodavand og de...

søndag 08. april 2018

Aktivitetscentret i Bymidten holder de ældre i gang

Flag på bordene og kaffe hele dagen i anledning af 20 års fødselsdagen

mandag 12. februar 2018

Tyveri af nummerplader

AARS: I tidsrummet søndag aften kl. 19 og frem til mandag morgen kl. 07 er begge nummerplader fra en bil stjålet på Møllevej i Aars.
På nummerpladerne står XK43181.

mandag 15. januar 2018

Henrik Jensen er klar til regionsfinalen i billard

Der venter dog en tidligere mangedobbelt Danmarksmester i næste runde

søndag 07. januar 2018

Første spadestik til nyt byggeri på HCI i Haverslev

25 års jubilar fik lov til at tage første spadestik

søndag 10. december 2017

Årbøger beskriver fortiden for fremtiden

AARS: De seneste år har budt på mange arkæologiske udgravninger i og omkring Aars. Blandt andet på grund af omfartsvejen.- Vi har haft mange arkæologer ansat i kraft af de mange opgaver. Men umiddelbart ser det ud til, at der...

onsdag 22. november 2017

Skatteministeren blev grillet på Reka

Karsten Lauritzen holdt dog hovedet koldt og viste stort overskud

onsdag 22. november 2017

Black Friday i Aars med handel, lotto og aktiviteter

Handlende satser for 30.000 kr. gavekort i julekonkurrence

fredag 29. september 2017

Svømmehal i Aars til 130 mio. kr. sat på budgettet

Penge sat af til ungehus i Aars - men det bliver ikke i det gamle rådhus

lørdag 05. august 2017

FDF i Aars gør klar til årets kredsstart

Der holdes fælles sæsonstart for alle unge i kredsen

fredag 14. april 2017

Kæmpe-gynge kan blive ny stor attraktion i Aars

Udviklingsgruppe vil opgradere Aars Lystanlæg

søndag 14. august 2016

"Håndboldskole er bedre end rigtig skole"

Det mener flere af deltagerne på håndboldskolen i Aars

onsdag 22. juni 2016

Fem dyre spots stjålet i løbet af en uge i Aars

Nu udlover Vesthimmerlands Kommune dusør på 5000 kroner