SENESTE NYT

onsdag 21. marts 2018

Aars sætter gang i butikkerne (21.03.18)

Af Thorkil ChristensenAARS: "Gang i butikkerne". Det er arbejdstitlen for et nyt initiativ i Aars, som skal udvikle det lokale handelsliv og sikre, at der fortsat er butiksliv i byen selv om nethandelen er stigende.-...

onsdag 21. marts 2018

Aars Gymnastikforening trak fulde huse i Farsøs haller (21.03.18)

50 års jubilæumsopvisningen gik over al forventning

onsdag 21. marts 2018

3F Midtfjord kan bryste sig af laveste ledighed i Nordjylland (21.03.18)

Midtfjord byder på et varieret virksomhedsudbud

søndag 18. marts 2018

Vesthimmerlændingene tynger ned i statistikken (18.03.18)

Vi bliver tungere men drikker lidt mindre i Vesthimmerland

fredag 16. marts 2018

En lille mus lukkede brugsen i Hornum i to dage (16.03.18)

Uddeleren valgte total åbenhed omkring problemet

onsdag 01. november 2017

Aars Borgerforening blev ramt af turbolens

Af: Thorkil Christensen

Men bestyrelsen arbejder med flere kreative initiativer

Jørgen Stenum: Borgerforeningen har bestemt sin berettigelse.

AARS: Aars Borgerforenings bestyrelse har i det seneste år været inde i en turbolent periode, men det rokker ikke ved, at der arbejdes med opgaverne, og at der er flere kreative initiativer på bedding.

Det oplyste formanden, advokokat Jørgen Stenum, Aars, i sin beretning ved borgerforeningens generalforsamling på Kimbrerkroen. Her var medlemmerne traditionen tro samlet til gule ærter inden selve generalforsamlingen og et indlæg om byen i rekreativ forandring ved lederen af Park & Natur i Vesthimmerlands Kommune, Carsten Agesen.

Jørgen Stenum indledte med at omtale de seneste ændringer i bestyrelsen. Nikolaj Holm fik nye udfordringer som direktør i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvorfor han måtte melde fra til bestyrelsesarbejdet i Aars Borgerforening. Desuden har kassereren, Charlotte Gotlieb, Aars, af personlige grunde ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Disse to udmeldinger har givet lidt turbulens i bestyrelsesarbejdet, idet arbejdsopgaver måtte overtages af andre og omrokeres, ligesom løse ender skulle samles op. Desuden havde Jørgen Odgaard allerede forrige år meddelt at han ønskede at udtræde af bestyrelsen fordi arbejdet er svært foreneligt med hans egen virksomhed.

Men Jørgen Stenum slog fast, at arbejdet i bestyrelsen har været alsidigt og spændende, og at der som tidligere har været mange kreative forslag fremme på møderne.

- I forrige foreningsår besluttede vi at gennemføre en række arrangementer under temaet "Kend din by". Denne linje fortsatte i det netop afsluttede foreningsår med tre arrangementer for medlemmerne, sagde Jørgen Stenum.

I december var der et besøg på Vesthimmerlands Museum, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå med i magasinerne og se nogle af de effekter som ikke er udstillet. Museumsdirektør Broder Berg fortalte anekdoter om tingene og bagefter var der, i anledning af julen, arrangeret smagning på forskellige juleøl ved Mogens Kristensen, der er indehaver af øl- og vinforretningen Skjold Burne i Aars.

I marts drejede et medlemsmøde sig om "selvkørende teknologier i moderne landbrugsmaskiner". Mødet blev holdt på Erhvervsskolerne i Aars og skulle ses i sammenhæng med den omtale der har været af selvkørende biler i Vesthimmerland. Med direktør Ulf Givskov Bender i front fik deltagerne god indsigt i, hvad der sker på området og kunne høre om hvordan uddannelsen af landbrugs- og entreprenørmaskine- mekanikere har udviklet sig i takt med automatiseringen. Ulf Givskov Bender og et par af lærerne viste rundt i Erhvervsskolernes værksteder.

Det tredje arrangement blev holdt i august som en rundvisning på Aars Rensningsanlæg. Driftsleder Jens Jørgen Plougmann forklarede om teknikker og udfordringer. Arrangementet var måske en af de sidste muligheder for at se hvor spildevandet fra Aars havner og hvordan det bliver behandlet, idet der er politiske overvejelser om at sende byens spildevand til Mariager Fjord Kommunes rensningsanlæg.

- Men Aars Borgerforening har også arbejdet med skovplantning efter en invitation fra Naturstyrelsen i anledning af tilplantning af et stort areal som Aars Vand har erhvervet for at sikre rent drikkevand til byen. Der er bl. a. på borgerforeningens initiativ reserveret plads til et område med vilde urter som der senere kan være fri adgang til at plukke, og der bliver plantet en række forskellige frugt- og bærbuske så der vil være mulighed for at plukke bær og frugter når skoven vokser til. Denne nye afdeling af Aars Skov blev indviet på Vandets Dag 22. marts, og alle elever i femte klasse i Aars var inviteret til at plante de første træer.

I det forløbne år har borgerforeningen, dog primært Jørgen Kristensen, arbejdet med planer for overdækning af Kimbrertorvet.

- Der har fra mange sider været stor interesse for en sådan overdækning der kan rumme mange aktiviteter som bl. a. underholdning, musik, ophold, start og mål for cykelløb, Kimbrerløb og torvedage. Der er udarbejdet tegninger til et forslag om, hvordan en overbygning kan se ud og der vil i det kommende år blive arbejdet videre med forslaget, oplyste Jørgen Stenum.

Der arbejdes også med planer om at genindføre en Sct. Hans-tradition med bål i Aars, og borgerforeningen har givet tilsagn om økonomisk støtte til arbejdet i "Aars i Fokus". Betingelsen er dog, at borgerforeningen tager stilling til hvert enkelt tiltag der gøres i "Aars i Fokus". Desuden arbejdes med  markedsføring af byen.

- Borgerforeningen har været involveret i forskellige projekter ud over de arrangementer som foreningen selv har stået for. Det er projekter som ikke giver den store reklameværdi for borgerforeningen, men som efter bestyrelsens opfattelse er en vigtig og spændnende del af foreningens virke, og som vi ved at samarbejdspartnerne sætter pris på. Derfor kan vi også konstatere, at Aars Borgerforening fortsat har sin berettigelse, sluttede Jørgen Stenum.

I kassererens fravær blev regnskabet gennemgået af bestyrelsens sekretær, Thorkil Christensen. Der var kontingentindtægter og deltagergebyrer på 14.200 kr., renter, kursregulering og udbytter på 5.136 kr.. Efter omkostninger på 25.097 kr. blev der et underskud på 5.760 kr. Med værdien af aktier i bl. a. Nordjysk Agrocenter A/S har foreningen en egenkapital på 707.069 kr. 

Aars Borgerforening har 132 medlemmer og kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. pr. år pr. par.

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kristensen og Helle Justesen Jensen. Jørgen Odgaard ønskede at udtræde og i stedet valgtes Kirsten Haugaard Christensen.


onsdag 21. marts 2018

Aars sætter gang i butikkerne

Af Thorkil ChristensenAARS: "Gang i butikkerne". Det er arbejdstitlen for et nyt initiativ i Aars, som skal udvikle det lokale handelsliv og sikre, at der fortsat er butiksliv i byen selv om nethandelen er stigende.-...

onsdag 21. marts 2018

Aars Gymnastikforening trak fulde huse i Farsøs haller

50 års jubilæumsopvisningen gik over al forventning

onsdag 21. marts 2018

3F Midtfjord kan bryste sig af laveste ledighed i Nordjylland

Midtfjord byder på et varieret virksomhedsudbud

søndag 18. marts 2018

Vesthimmerlændingene tynger ned i statistikken

Vi bliver tungere men drikker lidt mindre i Vesthimmerland

fredag 16. marts 2018

En lille mus lukkede brugsen i Hornum i to dage

Uddeleren valgte total åbenhed omkring problemet

onsdag 14. marts 2018

Aktivitetscentret i Bymidten i Aars kan fejre 20 års fødselsdag

Cirka 28.000 mennesker besøger centret hvert år

onsdag 14. marts 2018

Ældre- og sundhedsområdet slipper let gennem lockout

Værst ser det ud med undervisning og dagtilbud

søndag 11. marts 2018

Aars-brydere strøg til tops til stævne i Frederikshavn

Det blev til flere guldmedaljer til Aars Brydeklub

fredag 09. marts 2018

Bogsalg på Vesthimmerlands biblioteker

VESTHIMMERLAND: Mandag til fredag i næste uge kan man gøre en god handel, når Vesthimmerlands Biblioteker holder stort bogsalg. Det sker på alle fire af kommunens biblioteker. Udsalget indeholder alt fra spændende romaner og...

fredag 09. marts 2018

Sys Bjerre i Blære Kirke

BLÆRE: Den farverige og folkekære singer-songwriter Sys Bjerre, har efterhånden afsøgt mange af musikkens afkroge, og denne gang har hun kastet sig over salmerne.Menigheden i Blære Kirke bliver torsdag, 15. marts præsenteret for...

onsdag 07. marts 2018

Cescom modtog Foretagsomhedsprisen

AARS: Der er fart på hos virksomheden Cescom, Industrivej 50, Aars.Netop derfor var virksomheden et oplagt valg til at modtage Aars Erhvervsråds Foretagsomhedspris.- Det er 15 år siden de tre prismodtagere etablerede deres...

onsdag 07. marts 2018

Aars Turistforening er på vej mod en lukning

Endelig ophævelse afgøres på generalforsamling fredag, 16. marts

onsdag 07. marts 2018

Aars kan profilere sig via 'ambassadøreffekten'

Aars Erhvervsråd havde - og har - mange projekter igang

onsdag 07. marts 2018

Caroline Henderson afslutter kulturugen i Aars

En hektisk kulturuge afsluttes med smuk jazz i Alfa

mandag 05. marts 2018

Kulturugen blev skudt i gang i Aars

Den vesthimmerlandske kulturuge “Aha! - når kulturen rykker ud” blev lørdag søsat med en koncert på Erhvervsskolerne Aars

mandag 05. marts 2018

Vintertræf for harmonikaspillere

AARS: "De glade musikanter". Det er navnet på et harmonikaorkester fra Brønderslev, men det kunne lige så godt være overskriften på vinterharmonikatræffet på Kimbrerkroen i Aars lørdag, 10. marts.De 10 orkestre der...

lørdag 03. marts 2018

Dyrskuesæsonen skydes i gang i Aars

Messecenter Vesthimmerland danner 7. marts ramme om Agro Nord

fredag 02. marts 2018

Det nye Handicapråd gør status

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med kommunalvalget udpegede det nye byråd i Vesthimmerland også nyt Handicapråd. Det har blandt andet til opgave at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål, at komme med gode ideer på...

torsdag 01. marts 2018

'Forår i Himmerland' tegner til ny rekord

Der er håb om, at rekorden fra 2016 med 108 udstiller bliver slået

onsdag 28. februar 2018

Sne og fygning skaber problemer

AARS: Det er bidende koldt, og sneen skaber problemer rundt om på egnen.
Ifølge politiet har der været en del glatføreuheld i går og i nat, men ingen med personskade. Nogle af bilerne holder fortsat i vejgrøfterne rundt...

onsdag 28. februar 2018

Syv skønne piger og en mand tilbyder Skøn Krop i Aars

Få lagt en frisk make up i den gamle bankboks

onsdag 28. februar 2018

Aars som mødested for 125 Rotary-medlemmer

62 Rotary-klubber kan få input til nye projekter

onsdag 28. februar 2018

Jagt og fiskerimesse i Aars blev en stor succes

Messecenter Vesthimmerland har allerede besluttet at gentage messen til næste år

mandag 26. februar 2018

Sundhedshuse selvfølgelig!

Per Nyborg(K), medlem i sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune og Pia Buus Pinstrup (K), regionsrådsmedlem i Region Nordjylland mener man skal satse på flere sundhedshuse i Vesthimmerland:

søndag 25. februar 2018

Nu laves der igen mad i køkkenerne på Solvang

Plejecentrets beboere mærker ikke den store forskel i kvaliteten

fredag 23. februar 2018

Samarbejde om ny, stor bålfest til Sct. Hans i Aars

Mange ideer i spil til fornyelse af Sct. Hans-festen i Aars

onsdag 21. februar 2018

Nyt Gundestrupspil er planlagt i Rævemosen

Svend Sørensen har skrevet manuskript og Martin Schwab instruerer

onsdag 21. februar 2018

Tidens Kunst trak mange gæster til Aars

Nordjyllands største kunstmesse tiltrak mere end 1.600 besøgende

tirsdag 20. februar 2018

Forening træder ud af aftale om Aars Camping

Svigtende økonomi får konsekvenser for Aars Turistforening

mandag 12. februar 2018

Tyveri af nummerplader

AARS: I tidsrummet søndag aften kl. 19 og frem til mandag morgen kl. 07 er begge nummerplader fra en bil stjålet på Møllevej i Aars.
På nummerpladerne står XK43181.

søndag 11. februar 2018

Det går godt i gymnastikforeningen

Aars Gymnastikforening har holdt generalforsamling

fredag 09. februar 2018

Endelig en dansker i offroadens Formel 1

Ulrik Linnemann fra Skivum kører SuperCar i den kommende sæson

onsdag 07. februar 2018

Elever fra Vestermarkskolen i Aars nyfortolkede 10 hits

850 oplevede forestillingen i messecentret i Aars

onsdag 07. februar 2018

Mulig udregningsfejl kan koste dyrt i Vesthimmerland

Frygt for at Vesthimmerland skal tilbagebetale mange millioner kroner

søndag 28. januar 2018

Vesthimmerland kom i fokus ved Trap Danmark udgivelse

Kronprinsen modtog særligt indbundne eksemplarer

fredag 26. januar 2018

Særudstillingen om Klein i Aars tiltrak et stort publikum

De fleste kunne genoplive personlige minder

onsdag 24. januar 2018

Ny esportsklub i Aars fik fantastisk start

Foreningen havde allerede 46 medlemmer, da den åbnede i søndags

onsdag 24. januar 2018

Fantastisk debut til eksotisk messe i Aars

Lørdag vrimlede det med både krybdyr og mennesker i messecentret

onsdag 24. januar 2018

Aars forbereder byjubilæum

Byen fylder 150 år i 2020

fredag 19. januar 2018

Forbereder den tredje "Stafet for Livet" i Aars

Arrangementet gennemføres 9.-10. juni i Aars Lystanlæg

onsdag 17. januar 2018

Statslige arbejdspladser til Vesthimmerland

Løgstør får 24 af de statslige arbejdspladser, der flyttes fra København

onsdag 17. januar 2018

Barnets Blå Hus i Aars udvider på to fronter

Åbner afdeling i Aalestrup og har stiftet støtteforening

onsdag 17. januar 2018

Land og By i Hornum dropper loppemarked

Nedbrændt lagerhal bliver ikke genopført - forsikringspengene går til nyt køkken

mandag 15. januar 2018

Henrik Jensen er klar til regionsfinalen i billard

Der venter dog en tidligere mangedobbelt Danmarksmester i næste runde

søndag 07. januar 2018

Første spadestik til nyt byggeri på HCI i Haverslev

25 års jubilar fik lov til at tage første spadestik

søndag 10. december 2017

Årbøger beskriver fortiden for fremtiden

AARS: De seneste år har budt på mange arkæologiske udgravninger i og omkring Aars. Blandt andet på grund af omfartsvejen.- Vi har haft mange arkæologer ansat i kraft af de mange opgaver. Men umiddelbart ser det ud til, at der...

onsdag 22. november 2017

Skatteministeren blev grillet på Reka

Karsten Lauritzen holdt dog hovedet koldt og viste stort overskud

onsdag 22. november 2017

Black Friday i Aars med handel, lotto og aktiviteter

Handlende satser for 30.000 kr. gavekort i julekonkurrence

fredag 29. september 2017

Svømmehal i Aars til 130 mio. kr. sat på budgettet

Penge sat af til ungehus i Aars - men det bliver ikke i det gamle rådhus

lørdag 05. august 2017

FDF i Aars gør klar til årets kredsstart

Der holdes fælles sæsonstart for alle unge i kredsen