SENESTE NYT

mandag 15. januar 2018

Henrik Jensen er klar til regionsfinalen i billard (15.01.18)

Der venter dog en tidligere mangedobbelt Danmarksmester i næste runde

lørdag 13. januar 2018

Over 100 deltog i den flotte stjernevandring i Aars (13.01.18)

Stjernevandringen er en tradition, der er kommet for at blive

fredag 12. januar 2018

Ulv gennem Vesthimmerland er nu set i Skagen (12.01.18)

Det formodes at der er tale om en og samme ulv

fredag 12. januar 2018

Ny genbrugsplads i Aars blev indviet (12.01.18)

Af Lars LindbergAARS: Fredag i sidste uge blev Aars' nye genbrugsstation på Skivumvej 154 indviet.Indvielsen faldt på en smuk men kold dag, så det generede næppe de cirka 100 fremmødte, at Uffe Bro, som sidder i byrådet for...

torsdag 11. januar 2018

Nytårsparole i Haverslev med stjerner og et gyldent skær (11.01.18)

Mange roser til de frivillige i beredskabet

onsdag 01. november 2017

Aars Borgerforening blev ramt af turbolens

Af: Thorkil Christensen

Men bestyrelsen arbejder med flere kreative initiativer

Jørgen Stenum: Borgerforeningen har bestemt sin berettigelse.

AARS: Aars Borgerforenings bestyrelse har i det seneste år været inde i en turbolent periode, men det rokker ikke ved, at der arbejdes med opgaverne, og at der er flere kreative initiativer på bedding.

Det oplyste formanden, advokokat Jørgen Stenum, Aars, i sin beretning ved borgerforeningens generalforsamling på Kimbrerkroen. Her var medlemmerne traditionen tro samlet til gule ærter inden selve generalforsamlingen og et indlæg om byen i rekreativ forandring ved lederen af Park & Natur i Vesthimmerlands Kommune, Carsten Agesen.

Jørgen Stenum indledte med at omtale de seneste ændringer i bestyrelsen. Nikolaj Holm fik nye udfordringer som direktør i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvorfor han måtte melde fra til bestyrelsesarbejdet i Aars Borgerforening. Desuden har kassereren, Charlotte Gotlieb, Aars, af personlige grunde ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Disse to udmeldinger har givet lidt turbulens i bestyrelsesarbejdet, idet arbejdsopgaver måtte overtages af andre og omrokeres, ligesom løse ender skulle samles op. Desuden havde Jørgen Odgaard allerede forrige år meddelt at han ønskede at udtræde af bestyrelsen fordi arbejdet er svært foreneligt med hans egen virksomhed.

Men Jørgen Stenum slog fast, at arbejdet i bestyrelsen har været alsidigt og spændende, og at der som tidligere har været mange kreative forslag fremme på møderne.

- I forrige foreningsår besluttede vi at gennemføre en række arrangementer under temaet "Kend din by". Denne linje fortsatte i det netop afsluttede foreningsår med tre arrangementer for medlemmerne, sagde Jørgen Stenum.

I december var der et besøg på Vesthimmerlands Museum, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå med i magasinerne og se nogle af de effekter som ikke er udstillet. Museumsdirektør Broder Berg fortalte anekdoter om tingene og bagefter var der, i anledning af julen, arrangeret smagning på forskellige juleøl ved Mogens Kristensen, der er indehaver af øl- og vinforretningen Skjold Burne i Aars.

I marts drejede et medlemsmøde sig om "selvkørende teknologier i moderne landbrugsmaskiner". Mødet blev holdt på Erhvervsskolerne i Aars og skulle ses i sammenhæng med den omtale der har været af selvkørende biler i Vesthimmerland. Med direktør Ulf Givskov Bender i front fik deltagerne god indsigt i, hvad der sker på området og kunne høre om hvordan uddannelsen af landbrugs- og entreprenørmaskine- mekanikere har udviklet sig i takt med automatiseringen. Ulf Givskov Bender og et par af lærerne viste rundt i Erhvervsskolernes værksteder.

Det tredje arrangement blev holdt i august som en rundvisning på Aars Rensningsanlæg. Driftsleder Jens Jørgen Plougmann forklarede om teknikker og udfordringer. Arrangementet var måske en af de sidste muligheder for at se hvor spildevandet fra Aars havner og hvordan det bliver behandlet, idet der er politiske overvejelser om at sende byens spildevand til Mariager Fjord Kommunes rensningsanlæg.

- Men Aars Borgerforening har også arbejdet med skovplantning efter en invitation fra Naturstyrelsen i anledning af tilplantning af et stort areal som Aars Vand har erhvervet for at sikre rent drikkevand til byen. Der er bl. a. på borgerforeningens initiativ reserveret plads til et område med vilde urter som der senere kan være fri adgang til at plukke, og der bliver plantet en række forskellige frugt- og bærbuske så der vil være mulighed for at plukke bær og frugter når skoven vokser til. Denne nye afdeling af Aars Skov blev indviet på Vandets Dag 22. marts, og alle elever i femte klasse i Aars var inviteret til at plante de første træer.

I det forløbne år har borgerforeningen, dog primært Jørgen Kristensen, arbejdet med planer for overdækning af Kimbrertorvet.

- Der har fra mange sider været stor interesse for en sådan overdækning der kan rumme mange aktiviteter som bl. a. underholdning, musik, ophold, start og mål for cykelløb, Kimbrerløb og torvedage. Der er udarbejdet tegninger til et forslag om, hvordan en overbygning kan se ud og der vil i det kommende år blive arbejdet videre med forslaget, oplyste Jørgen Stenum.

Der arbejdes også med planer om at genindføre en Sct. Hans-tradition med bål i Aars, og borgerforeningen har givet tilsagn om økonomisk støtte til arbejdet i "Aars i Fokus". Betingelsen er dog, at borgerforeningen tager stilling til hvert enkelt tiltag der gøres i "Aars i Fokus". Desuden arbejdes med  markedsføring af byen.

- Borgerforeningen har været involveret i forskellige projekter ud over de arrangementer som foreningen selv har stået for. Det er projekter som ikke giver den store reklameværdi for borgerforeningen, men som efter bestyrelsens opfattelse er en vigtig og spændnende del af foreningens virke, og som vi ved at samarbejdspartnerne sætter pris på. Derfor kan vi også konstatere, at Aars Borgerforening fortsat har sin berettigelse, sluttede Jørgen Stenum.

I kassererens fravær blev regnskabet gennemgået af bestyrelsens sekretær, Thorkil Christensen. Der var kontingentindtægter og deltagergebyrer på 14.200 kr., renter, kursregulering og udbytter på 5.136 kr.. Efter omkostninger på 25.097 kr. blev der et underskud på 5.760 kr. Med værdien af aktier i bl. a. Nordjysk Agrocenter A/S har foreningen en egenkapital på 707.069 kr. 

Aars Borgerforening har 132 medlemmer og kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. pr. år pr. par.

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kristensen og Helle Justesen Jensen. Jørgen Odgaard ønskede at udtræde og i stedet valgtes Kirsten Haugaard Christensen.


mandag 15. januar 2018

Henrik Jensen er klar til regionsfinalen i billard

Der venter dog en tidligere mangedobbelt Danmarksmester i næste runde

lørdag 13. januar 2018

Over 100 deltog i den flotte stjernevandring i Aars

Stjernevandringen er en tradition, der er kommet for at blive

fredag 12. januar 2018

Ulv gennem Vesthimmerland er nu set i Skagen

Det formodes at der er tale om en og samme ulv

fredag 12. januar 2018

Ny genbrugsplads i Aars blev indviet

Af Lars LindbergAARS: Fredag i sidste uge blev Aars' nye genbrugsstation på Skivumvej 154 indviet.Indvielsen faldt på en smuk men kold dag, så det generede næppe de cirka 100 fremmødte, at Uffe Bro, som sidder i byrådet for...

torsdag 11. januar 2018

Nytårsparole i Haverslev med stjerner og et gyldent skær

Mange roser til de frivillige i beredskabet

torsdag 11. januar 2018

Truckshow bliver i Hornum

Uro gør det svært at holde på udstillerne i Hornum

onsdag 10. januar 2018

Byrådspolitiker vil genindføre borgerbetjening flere steder

Afstandene taler for, at sprede borgerbetjeningen, mener Kirsten Moesgaard

onsdag 10. januar 2018

104-årig fik borgmesteren til at måbe

Af Lars LindbergAARS: Torsdag 4. januar fyldte Thala Kristine Kragh, Dr. Louises Vej 7, Aars, 104 år, og derfor var hun en af de første fødselarer i kommunen, som fik besøg af den nye borgmester Per Bach Laursen fra Venstre.Det...

onsdag 10. januar 2018

Alt forløb stille og roligt - selv om der blev skudt og dræbt mange

Smoothiesalget blev en overvældende succes. Der var udsolgt allerede første aften

mandag 08. januar 2018

'Familien' VHG på skitur til Østrig

AARS: Man kunne tro, at lærere og elever på Vesthimmerlands Gymnasium og HF har nok af hinanden i den daglige skolehverdag, men nej! Tirsdag d. 2. januar ved middagstid troppede 140 personer op på skolens parkeringsplads for at...

søndag 07. januar 2018

Første spadestik til nyt byggeri på HCI i Haverslev

25 års jubilar fik lov til at tage første spadestik

fredag 05. januar 2018

Ny genbrugsplads i Aars er åbnet

Fredag formiddag blev pladsen indviet af den kommende formand for Teknik- og Miljøudvalget

fredag 05. januar 2018

Aggressiv kørsel og narkopåvirket

AARS: En aggressiv bilkørsel og deraf opståede farlige situationer fik en politipatrulje til at standse en bilist på Vestre Boulevard i Aars onsdag aften sent. Det viste sig, at bilisten var påvirket af både narkotika og af...

fredag 05. januar 2018

Verdens grimmeste juletræ bliver til souvenirs

Af Torsten Hansen
AARS: Verdens grimmeste juletræ i Aars ender sine dage med at blive til souvenirs.Sandsynligvis bliver det grimme souvenirs - men hvordan kan det blive andet.Fredag formiddag kom det meget optalte træ op og...

fredag 05. januar 2018

IK Frem springer ind i 2018

GYMNASTIK: Julen er overstået, og i Suldrup blev det fejret med, at julemanden sprang over juletræet.Der var således masser af fart på, da IK Frem og Stensbohallen havde inviteret børn i alle aldre ind i hallen i Suldrup, men...

onsdag 03. januar 2018

Venteliste til TPNG i Aars

Alt er klar til det store computerstævne

onsdag 03. januar 2018

Hærværk og Facebookchikane

- Tror ikke min politiske holdning er årsagen, siger Nichlas F. Larsen

onsdag 03. januar 2018

Saluteringslauget bragede det nye år ind

Af Lars LindbergAARS: Traditionen tro havde Himmerlands Saluteringslaug kørt deres helt tunge legetøj i stilling, da de 31. december klokken 12.00 bød det nye år velkommen på Kimbrertorvet i Aars.En lille uskyldigt udseende kanon...

søndag 31. december 2017

To Aars-lærere headhuntet

Sammen har de udviklet et tværfagligt undervisningsforløb

fredag 29. december 2017

Støtte til idræt og e-sport i Aars

Fonden for Sparekassen Himmerland uddelte penge

onsdag 27. december 2017

Brugt legetøj vakte glæde i Barnets Blå Hus

Carpe Diem og Byen i Byen hjalp børn af forældre med misbrug

onsdag 27. december 2017

Hussalget for 2017 i Aars ser ud til at sætte ny rekord

Lokale ejendomsmæglere: Vi er ovenud tilfredse med 2017

mandag 25. december 2017

Aars er klar til at tage imod eksotiske dyr

Ny messe med masser af reptiler, krybdyr og fugle

fredag 22. december 2017

Juleafslutning i gymnastik

AARS: Nissemor og nissefar ankom i kane, da Aars Gymnastikforening holdt juleafslutning for foreningens yngste medlemmer samt deres forældre og bedsteforældre.Traditionen tro var springsalen i Idrætscenter Østermarken dækket op...

torsdag 21. december 2017

Femte ben i rundkørsel er til erhvervsområde i Aars

Endnu har ingen virksomheder vist interesse for området

onsdag 20. december 2017

For få i Skivum ønsker fjernvarme fra Vegger Energi

10 hustande mangler før den nødvendige opbakning er tilstede

onsdag 20. december 2017

Fantastisk julestemning til Falcks juleoptog

Af Lars LindbergAARS: Da Falcks årlige juleoptog søndag løb af stablen i Aars, blev optoget fulgt fra sidelinjen af et imponerende talstærkt publikum.Vejrguderne viste sig da også fra deres pænere side, da de sørgede for en smuk...

onsdag 20. december 2017

Lang kø for at få julehjælp hos Dansk Folkehjælp i Aars

125 fik julehjælp i form af gavekort, kaffe, rugbrød, juletræ med mere

tirsdag 19. december 2017

Cykel kastet ud fra bro i Aars

AARS: En barnecykel blev mandag aften kl. cirka 19.30 kastet ud fra gangbroen over Søndre Boulevard i Aars. Barnecyklen landede på kørebanen. Heldigvis kom ingen i fare.- Vi antager, at der er tale om drengestreger, siger Mikkel...

søndag 17. december 2017

Dance & Stage 7. bedste i Verden med dansen Toy Story

Dansere fra Aars overgik de vildeste forventninger

fredag 15. december 2017

Sorggrupper i Aars har flere unge på venteliste

Fik forleden økonomisk håndsrækning på 109.850 kr. fra AaBs kampe

onsdag 13. december 2017

Et stort ønske i Aars opfyldes kort før jul

Ny cafe åbner i Aars torsdag

søndag 10. december 2017

Årbøger beskriver fortiden for fremtiden

AARS: De seneste år har budt på mange arkæologiske udgravninger i og omkring Aars. Blandt andet på grund af omfartsvejen.- Vi har haft mange arkæologer ansat i kraft af de mange opgaver. Men umiddelbart ser det ud til, at der...

onsdag 22. november 2017

Skatteministeren blev grillet på Reka

Karsten Lauritzen holdt dog hovedet koldt og viste stort overskud

onsdag 22. november 2017

Black Friday i Aars med handel, lotto og aktiviteter

Handlende satser for 30.000 kr. gavekort i julekonkurrence

onsdag 22. november 2017

Lysdahl og Simonsen bliver til Boutique Mary

Men først når julehandlen og januarudsalget er overstået

onsdag 22. november 2017

Konservatives nedtur er total

Sådan bliver udvalgsposterne fordelt

onsdag 22. november 2017

Per Bach Laursen bliver ny borgmester

Venstres spidskandidat vipper Knud Kristensen af tronen

onsdag 22. november 2017

Sådan ser det nye byråd i Vesthimmerlands Kommune ud

Der er udskiftning på ni af de 27 pladser

tirsdag 21. november 2017

Alle stemmer er talt op

Alle ingredienser til valgnattens rævekager er nu indsamlet

onsdag 08. november 2017

Fuldt hus og stor succes for Revyernes Revy i ALFA

Arrangementet bliver måske gennemført hvert andet år

onsdag 08. november 2017

To nye ind- og udkørsler etableres til Vestre Boulevard

De politiske udvalg har ændret holdning

onsdag 01. november 2017

Aars Borgerforening blev ramt af turbolens

Men bestyrelsen arbejder med flere kreative initiativer

onsdag 01. november 2017

Nyt tilbud til morgenfriske fodboldspillere

Fem fodboldklubber og tre uddannelsessteder har indledt et nyt samarbejde

onsdag 01. november 2017

Hæder til Skjold Burne i Aars

Butikken blev kåret som kædens bedste i Nordjylland

onsdag 01. november 2017

Kimbrerfesten i Aars gav 106.000 kroner i overskud

Sidste år var overskuddet lidt større - 130.000 kroner

onsdag 01. november 2017

På pension efter 26 år på Østermarkskolen

Fredag sagde viceskoleinspektør, Martin Dallgaard, farvel

fredag 29. september 2017

Svømmehal i Aars til 130 mio. kr. sat på budgettet

Penge sat af til ungehus i Aars - men det bliver ikke i det gamle rådhus

lørdag 05. august 2017

FDF i Aars gør klar til årets kredsstart

Der holdes fælles sæsonstart for alle unge i kredsen

fredag 14. april 2017

Kæmpe-gynge kan blive ny stor attraktion i Aars

Udviklingsgruppe vil opgradere Aars Lystanlæg